4 maja 2010

Zakończenie Konkursu Szkolnego "Prezentacja Multimedialna jako Pomoc Dydaktyczna"

Zakończony został Konkurs Szkolny
„Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna”.
Zrealizowany został on w oparciu o prace wykonywane nie tylko podczas zajęć technologii informacyjnej, ale też rozwijane przez uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych lub w czasie własnym ucznia. Zachęcając uczniów do wykonywania tego rodzaju prezentacji stawiałam przed nimi dwa cele: możliwość wzięcia udziału w ww. konkursie oraz możliwość zamieszczenia dobrze opracowanej prezentacji w organizowanym przeze mnie Centrum Multimedialnych Pomocy Dydaktycznych, zorganizowanym na specjalnie przy-gotowanej stronie internetowej, która zostanie podpięta pod stronę szkoły.
Możliwość skorzystania przez nauczycieli naszej szkoły ze zgromadzonych w jednym miejscu prezentacji multimedialnych lub innych wytworów technologii informatycznych może stanowić: uzupełnienie procesu nauczania danego przedmiotu, zastąpienie nimi od czasu do czasu mało efektywnej metody wykładu, niezbędne wzbogacenie warsztatu nauczyciela XXI wieku w informatyczne środki dydaktyczne oraz otworzenie się nauczycieli na stojące przed edukacją wyzwania XXI wieku.
Uczniowie sami decydowali, do jakiego przedmiotu utworzą pomoc do lekcji. Wielu uczniów wybrało tematy prezentacji z przedmiotów zawodowych, a część z nich z ogólnokształcących. Dzięki opracowywaniu prezentacji edukacyjnej mieli możliwość poszerzenia zakresu wiedzy z danego tematu lub jej utrwalenia. Prezentacja taka powinna spełniać podstawowe kryteria: powinna być wolna od błędów ortograficznych, stylistycznych oraz merytorycznych. Forma prezentacji nie powinna odwracać uwagi od jej treści, nie powinna być ustawiona na automatyczny czas odtwarzania slajdów, nie powinna być zbyt długa (najlepsza jest z obszaru jednego tematu), musi respektować prawa autorskie – czyli podawać źródła informacji i zdjęć, musi być wolna od błędów edycyjnych.
Do konkursu przyjętych zostało dziewięć prac uczniów klas I-szych Technikum nr 1 w ACE. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca ich autorom:
I miejsce – Krzysztofowi Rudziewiczowi z kl. I ar - podstawy przedsiębiorczości: „Bezrobocie”,
II miejsce – Klaudii Szymczyk z kl. I if – matematyka: „Procenty”,
II miejsce – Edycie Kulbackiej z kl. I if –chemia: „Kwasy nieorganiczne”,
III miejsce – Rafałowi Sieńkowskiemu z kl. I if –systemy i sieci komputerowe: „Linux”,
III miejsce – Joannie Jastrzębskiej z kl. I h – biologia: „Układ ruchowy człowieka”,
III miejsce – Monice Arasim z kl. I h – prezentacja do przysposobienia obronnego "Stres".
Trzy wyróżnienia w konkursie przyznano również: Justynie Dobrowolskiej z kl. h – za pracę „Organizacje hotelarskie”, Dawidowi Jacewiczowi z kl. I ak – za pracę na temat „Układ szkieletowy człowieka” oraz Łukaszowi Warzyńskiemu z kl. I if za „Ethernet” - pomoc do systemów i sieci komputerowych.
Organizatorka konkursu przed jego rozstrzygnięciem nawiązała współpracę z Bankiem BGŻ S.A. oraz z Placówką Bankową Lukas Bank S.A. w Augustowie, zapraszając obie placówki bankowe do udziału w konkursach szkolnych, dzięki czemu młodzież startująca w nich otrzymała praktyczne, pomysłowe nagrody. Laureatom i wyróżnionym uczniom w konkursach serdecznie gratulujemy sukcesów, a dyrekcji oraz kierownictwu obu placówek bankowych dziękujemy bardzo za owocną współpracę i wsparcie w procesie organizacji konkursów.

Zakończenie Powiatowego Konkursu "Aplikacja wspomagająca nauke w szkole"

Troje uczestników ww. konkursu, będących uczniami byłej klasy IV Technikum Informatycznego: Łukasz Gryc - I miejsce, Grzegorz Kleszczewski - II miejsce i Beata Uklejewska - III miejsce, odebrało przed zakończeniem roku szkolnego klas IV Technikum nr 1 w ACE swoje nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Radę Rodziców, a podczas uroczystości zakończenia nauki w szkole w dn. 30 kwietnia 2010r. - zostały wręczone im dyplomy.

2 maja 2010

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie - w tym roku lekki postęp

W tym roku na nasze ogłoszenie o organizowanym szkolnym etapie Olimpiady DialNet Masters zgłosiło się 9 zespołów z różnych klas - przeprowadzaliśmy ten etap w dwu postaciach - elektronicznej w formie quizu na platformie Moodle, lecz błąd systemu uniemożliwił zapis wyniku trzem zespołom, więc trzeba było powtórzyć ten etap w formie testu drukowanego.
Do I etapu zakwalifikowało się 5 drużyn, ale do drugiego zakwalifikowała się drużyna uczniów "Wiecznie głodni" z klasy IV-tej technikum informatycznego. Niestety dalej nie udało się przejść.

Myślę, że jednak warto próbować, tylko trzeba się zacząć wcześniej przygotowywać do tej Olimpiady, gdyż pułap jest wysoki.

Dzisiejsze odkrycie miłej niespodzianki - nagrody pocieszenia za przeprowadzoną inicjatywę

Dni wolne mają jednak wiele dobrych stron, gdyż pozwalają na odkrycie różnych wirtualnych niespodzianek, jak ta:

szkoła nasza - Augustowskie Centrum Edukacyjne znalazło się wśród 30 szkół wytypowanych do nagrody pocieszenia spośród 1185 zgłoszonych do programu projektów inicjatyw przeprowadzenia Dnia Bezpiecznego Internetu 2010 - http://www.saferinternet.pl/dbi_wiadomosci/zwyciezcy_konkursu_dbi_2010_wylonieni.html.

3 najlepsze inicjatywy przeprowadzone w szkołach zostały nagrodzone telewizorami kolorowymi 46 calowymi.
Do końca marca trzeba było wysłać sprawozdanie z przeprowadzonej inicjatywy wraz z dokumentacją, aby wziąć udział w tym konkursie.


Ciekawe jesteśmy z Kasią, co to za nagroda pocieszenia...

Dużo się działo, więc mało się pisało...

Jeszcze przed feriami zimowymi (oj, kiedy to było...) wymyśliłyśmy z Kasią Magdziarek - podopieczną stażystką, że trzeba by zorganizować w naszym Centrum akcję informacyjno-uświadamiającą na temat Bezpiecznego Internetu, w związku z organizowanymi tradycyjnie w lutym w całej Europie przez Safer Internet "Dniami Bezpiecznego Internetu".
Nikt do tej pory nic takiego w naszym ACE nie organizował, szkoła jest duża, więc takie doinformowanie młodzieży, także ponadgimnazjalnej, na pewno jest wskazane. Niestety szkolna aula była w trakcie kapitalnego remontu. Wymyśliłam więc na poczekaniu - na początek będzie konkurs na plakat o tematyce: "Bądź Bezpieczny w Internecie" Kol. Kasia opracowała plakat informujący o konkursie i zapraszający młodzież do udziału w nim. Rozstrzygnięcie miało być 16 lutego - po feriach.
Jednak jakoś w ferie nie chciało się młodzieży zajmować plakatami, więc po feriach w kilku grupach klas I-szych technikum zadałyśmy do wykonania: plakat na powyższy temat. Młodzież pracowała w Wordzie lub Publisherze - zależało to od tego, do jakiego programu w pracowni grupa miała dostęp.
Potem wybrałyśmy z Kasią najlepsze plakaty, których autorzy otrzymali oceny celujące i nagrody ufundowane przez Bank Lukas.
Założyłam też specjalnego bloga: http://stopcyberprzemocy2010.blogspot.com, na którym zamieściłam najciekawsze i nagrodzone plakaty. Nagrodzone wydrukowałam i powiesiłam w szkole na planszy informacyjnej obok innych informacji opracowanych na podstawie strony internetowej www.dbi.saferinternet.pl. Opracowane też zostały gazetki szkolne, dla ulotki informacyjne dla wychowawców na lekcje wychowawcze oraz informacje dla rodziców. Oprócz tego dziewczęta z kl. I hotelarz na lekcji wychowawczej wymyśliły wiersze na temat bezpieczeństwa w internecie i otrzymały za nie słodkie nagrody. Opublikowany też został w tygodniku "Przegląd Powiatowy" duży artykuł (na całą stronę) na temat przeprowadzanej przez nas w Augustowskim Centrum Edukacyjnym akcji informacyjno-uświadamiającej (treść jego przeczytać można w powyższym blogu).
Plan naszej akcji został opublikowany na stronie http://dbi.saferinternet.pl/art_dbi/inicjatywy_2010.html - wśród 1185!!! inicjatyw innych szkół.

16 stycznia 2010

Czy można platformę Moodle wykorzystać do zorganizowania konkursu z wiedzy na określony temat?

Jak najbardziej to narzędzie nadaje się do takiego zastosowania, gdyż narzędzie quizu pozwala na wstawienie dowolnej liczby pytań o różnych typach: wielokrotnego wyboru, dopasowywania odpowiedzi i wielu innych. Można ustawiać czas testu, przedział czasu, w jakim będzie on dostępny dla uczniów/studentów.

Właśnie 15 stycznia zorganizowałam w swojej szkole etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Internecie w postaci quizu złożonego z 30 pytań wielokrotnego wyboru, który uczniowie mogli rozwiązywać w ciągu 30 minut.

Startowało 9 drużyn 4-osobowych. To pierwszy taki test wiedzy w naszej szkole, więc emocje młodzieży były ogromne. Niestety platforma w wersji free posiada wiele ograniczeń, stąd też nie zapisały się wyniki 3 drużyn. Test w formie drukowanej zostanie przeprowadzony wkrótce.

Wyniki takiego testu można wydrukować w postaci raportu, w którym system Moodle podaje czas rozpoczęcia, czas zakończenia quizu, czas zużyty oraz liczbę zdobytych punktów.

7 stycznia 2010

Na co komu ten e-learning?

Wiele osób nadal zadaje to pytanie jakby na przekór tym, którzy zaangażowali się w tworzenie czegoś nowego w edukacji. Czegoś, co może być antidotum na dzisiejsze realia szkoły, mentalność studentów i uczniów - e-learning czyli zdalne nauczanie.
Realia szkoły ukazują bowiem ogromne zróżnicowanie w poziomie wiedzy uczniów danej klasy, brak czasu na powtórki materiału z danego przedmiotu, niski poziom motywacji u większości uczniów do samodzielnego powtarzania. Natomiast czas popołudniowy ucznia wypełnia się "przeczesywaniem" profili użytkowników portali społecznościowych, mnożących się w Internecie jak grzyby po deszczu. A gdyby tak większość nauczycieli nauczyła się przynajmniej podstawowych umiejętności obsługi platformy edukacyjnej Moodle, czy też innej, mogliby oni zmobilizować uczniów do zapoznania się z zamieszczonym przez nich materiałem dodatkowym z zakresu danego przedmiotu. Każde zalogowanie się danego użytkownika można nawet wydrukować w postaci raportu wejść na platformę i dodatkowo ocenić za np. odpowiedź na forum na zadane pytania.
Czas pobytu w Internecie byłby też bardziej owocny dla obu stron - poprawiłby relację między nauczycielem a uczniem.
Na studiach takie kontakty są coraz powszechniej stosowane, ponieważ student mając dostęp do materiałów zaliczeniowych na platformie korzysta z tej możliwości oszczędzając czas na szukaniu często niedostępnych w bibliotekach podręczników.
A uczeń szkoły ponadgimnazjalnej często jeszcze nie wie, co to takiego "e-learning".

2 stycznia 2010

Mój blog uczestniczy w konkursie "Blog Roku 2009"

To już V edycja konkursu "Wybieramy najlepsze polskie blogi".

Udział w konkursie to nie tylko nadzieja na wygraną, ale przede wszystkim możliwość zaistnienia w środowisku ludzi tworzących swoje blogi na przeróżne tematy, dzielących się ze sobą wiedzą. To również możliwość szerszego zaprezentowania się w sieci.
Pozdrawiam serdecznie i noworocznie wszystkich blogerów - uczestników konkursu, jak i szanowne Jury!

W moim blogu piszę dość rzadko, gdyż większość mojego wolnego czasu pochłania obsługa szkolnej platformy zdalnego nauczania Moodle: http://ace1nauka.moodle4free.com/.
Staram się więc również zaszczepić ducha innowacyjności w umysłach moich koleżanek i kolegów ze szkoły, który jest niezbędny dla urozmaicania lekcji w celu zainteresowania jej tematyką uczniów - coraz trudniejszych odbiorców wiedzy nauczycieli. Muszą oni zrozumieć, że metoda zwykłego wykładu na lekcji to już przeszłość. W dobie informatyzacji nauczyciele muszą wychodzić poza dotychczasowe szablony, korzystając z różnych narzędzi urozmaicania i uatrakcyjniania lekcji.
Za zgodą dyrektora szkoły założyłam w szkole "Klub Innowacyjnych Nauczycieli". Zachęciłam kilkunastu "śmiałków", których oswajam powoli z możliwościami platformy Moodle. Podjęłam się tego zadania dobrowolnie, gdyż jestem świadoma konieczności edukowania informatycznego nauczycieli w XXI wieku.
Uczestniczę również jako lider Zespołu Przedmiotów Informatycznych w konferencjach "Innowacyjna Szkoła i Innowacyjny Nauczyciel" programu "Partnerstwo dla Przyszłości", którego ideą jest propagowanie rozwoju informatyzacji w polskich szkołach, również poprzez organizowanie konkursów dla szkół i nauczycieli "Innowacyjna Szkoła", "Innowacyjny Nauczyciel".

27 listopada 2009

Szkoliłam się przez Internet na kursie "Jak brać udział w programie eTwinning"

Jak z bicza trzasł przeleciało 10 tygodni kursu e-learningowego z zakresu eTwinningu. http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm . Tutaj utworzyłam swoje konto i zarejestrowałam nasze ACE.
Co tydzień zaliczałam nowy moduł kursu. Bardzo ciekawe doświadczenie i świetna gimnastyka umysłu.
Była to już 7 edycja tego kursu na platformie Moodle: http://moodle.etwinning.pl/login/index.php - jakoś wcześniej nie wiedziałam o tych kursach?
Szkoda, że na razie nie mam czasu zarejestrować i realizować jakiegoś projektu na tym portalu. w zasadzie nie mam z kim, bo trzeba dogadać się do współpracy z nauczycielem języka obcego. Ale co się odwlecze - to mam nadzieję, nie uciecze.

6 listopada 2009

Innowacyjni Nauczyciele w ACE uczą się obsługi platformy Moodle

Już 14
odważnych, otwartych na nowe nauczycieli
naszej szkoły uczestniczy za pośrednictwem platformy w kursie zdalnym: "Pełnione role i aktywności w Moodle", opracowanym i prowadzonym przez autorkę tego bloga. Poznają oni etapami środowisko tej platformy. Na początek są to zadania z zakresu komunikacji między użytkownikami Moodle, gdyż w tego rodzaju kursach - forum i czat pełnią bardzo ważną rolę komunikacji między uczestnikami danego szkolenia.
Zadania do wykonania rozliczane są w systemie tygodniowym i poprzeczka trudności będzie stopniowo podnoszona.

29 października 2009

Augustowskie Centrum Edukacyjne uzyskało tytuł "Innowacyjna Szkoła 2009"


Program „Partnerstwo dla Przyszłości” firmy Microsoft wraz z Tygodnikiem Społeczno-Oświatowym „Głos Nauczycielski”, Regionalnymi Centrami Innowacji Microsoft, a także ze współorganizatorami (firmy Intel i CISCO) zorganizował II edycję Konkursu „Innowacyjna szkoła 2009”.
W Konkursie mogą brać udział tylko szkoły zarejestrowane w programie „Partnerstwo dla Przyszłości” - „Szkoła dla Przyszłości”. Uczestnictwo w Konkursie polega na zaprezentowaniu osiągnięć placówki związanych z procesem wdrożenia nowych technologii (ICT) na specjalnie przygotowanych i udostępnionych stronach portalu „Partnerstwo dla Przyszłości”.
Rejestracji ACE w programie „Partnerstwo dla Przyszłości”, edycji i publikacji stron konkursowych na temat Augustowskiego Centrum Edukacyjnego jako szkoły:
• otwartej na nowe technologie oraz wiedzę, poprzez modyfikowanie, modernizowanie i poszukiwanie twórczych rozwiązań w zakresie realizowanych celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych, zachęcająca nauczycieli do twórczego analizowania własnej pracy;
• aktywnej w zakresie zastosowań i propagowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), dostarczającej nowych metod i środków, dzięki którym możliwe jest odmienne i wzbogacone spojrzenie na dotychczas przekazywane treści w nauczaniu, dzielącej się wiedzą i doświadczeniem poprzez postrzeganie i zaspokajanie potrzeb najbliższego środowiska, ogniskującej swoje działania wokół wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez utrzymanie partnerskich kontaktów z innymi szkołami;
• wirtualnej, aktywnie funkcjonującej w „wirtualnie połączonych” społecznościach ekosystemu edukacyjnego regionu, kraju, świata
dokonała upoważniona przez p. dyrektora Bogdana Dyjuka nauczycielka technologii informacyjnej (TI) - Jadwiga Prawdzik.
W dniu 30 września br. zostało wyłonionych 10 „Innowacyjnych Szkół 2009”,
nominowanych do 3-ch nagród (www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl)
• Augustowskie Centrum Edukacyjne
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
• Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie
• Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Lublinie
• Zespół Szkół Elektroniczno-Elektrycznych w Radomsku
• Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
• Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu
• Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku
Nagrody zdobyły szkoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie
2. Miejski Zespól Szkół nr 2 w Bolesławcu
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Aby otrzymać nagrodę musimy się jeszcze nieco więcej postarać, niemniej jednak przyjemnie jest w Roku Kreatywności i Innowacji uzyskać ten prestiżowy tytuł jako jedna z dwu szkół na Podlasiu.
Autorka tego artykułu uczestniczyła już dwukrotnie w Forum Nauczycieli i Szkół Innowacyjnych w Ustroniu - jako uczestniczka konkursu „Innowacyjny Nauczyciel” w 2008r. oraz jako opracowująca stronę konkursową ACE w 2009r. Na stronie portalu PdP zapoznać się można ze szczegółami regulaminu i celami Konkursu „Innowacyjna Szkoła” i „Innowacyjny Nauczyciel”.
Zachęcam do zarejestrowania się do portalu i zapoznania się z jego treścią, a także do wzięcia udziału w konkursach.
Jadwiga Prawdzik

O jakości w edukacji - Edukacja i Dialog

Jarosław Kordziński / Centrum Komunikacji i Mediacji Akademia Dialogu
szkoleniowiec, autor, niezależny ekspert edukacyjny

10 maja 2009

Metoda projektów na lekcjach - jak to działa?

Metoda projektów jest bardzo polecaną metodą szczególnie w szkolnictwie zawodowym. Najważniejszą sprawą jest wymyślić taki temat projektu, żeby uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę ujętą w programie i rocznym planie nauczania danego przedmiotu lub kilku.
Najlepiej jest porozumieć się z innym nauczycielem pokrewnego przedmiotu lub informatycznego, wtedy wiedza "pofragmentowana" na przedmioty łączy się w całe bloki zagadnień.
Pracuję w dużym zespole szkół zawodowych kształcącym uczniów w wielu różnych zawodach. Uczę technologii informacyjnej i przedmiotów biurowych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. W tym roku szkolnym przydzielono mi między innymi technologię informacyjną w klasie gastronomicznej, technikę biurową w klasie III hotelarskiej i obsługę informatyczną w hotelarstwie w kl. I hotelarz.
Wymyśliłam więc, że mogę prowadzić zajęcia metodą projektu międzyklasowego i międzyprzedmiotowego, organizując symulację procesu organizacji dużej imprezy w hotelach naszego miasteczka. Projekt ten przedstawiłam szerzej w prezentacji konkursowej "Innowacyjny nauczyciel" portalu "Partnerstwo dla Przyszłości".

21 marca 2009

Administruję platformą zdalnego nauczania Moodle

  • 15 marca 2009 r. zarejestrowałam platformę zdalnego nauczania Moodle pod nazwą mojej szkoły, aby urozmaicać proces nauczania innowacyjnymi technologiami.

  • Dotychczasowa platforma: http://www.ace.free.pelp.net/

  • Aby szkoła stawała się innowacyjną, nauczyciele w niej pracujący powinni coraz częściej stosować na swoich lekcjach nowoczesne technologie informatyczne.

  • E-learning pozwala na umieszczanie materiałów do samodzielnej nauki oraz tworzenia sprawdzianów wiedzy.
  • Zachęcam więc swoje koleżanki i kolegów do zapisu w poczet Klubu Innowacyjnych Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym - KIN@ACE.

  • Tymczasem napotykam na opór, ale wiem, że to na początku normalna reakcja.

8 marca 2009

Przeczytaj i pomyśl, jak mogłoby wyglądać Twoje ePortfolio?

15 lutego 2009

Do czego może służyć e-porfolio w szkole hotelarskiej i gastronomicznej?

  • Jak by tu zachęcić i zmotywować młodzież do lepszej nauki?
  • Jak sprawić, by lata spędzone w szkole nie były zmarnowane?
  • Gdzie przechować na dłużej efekty działań i rezultaty wykorzystania zdobytej wiedzy umiejętności?
  • Jak ...?
Pytania takie cisną się na usta, gdy lubimy pracę z młodzieżą i chcemy jej pomóc
w odnalezieniu się w szkole, w życiu osobistym, zawodowym, studenckim.

Ale jak?

To proste - przecież młodzi uwielbiają internet, portale społecznościowe, lubią się w nich prezentować - niech nauczą się więc również zaprezentować internautom to, czego w szkole lub poza nią nauczyli się, to co wykonali lub w czym uczestniczyli.

E-portfolio lub blog jest doskonałym narzędziem do wykorzystania w szkole.